Луковица

От Самоков през Вървището до водосбора на голяма и малка Луковица и обратно 🙂